Co to jest obrazowanie termiczne?


Badania termowizyjne instalacji elektrycznej to technika, która wykrywa promieniowanie podczerwone i przekształca je w obraz cyfrowy. Kamery termowizyjne są używane w wielu dziedzinach, takich jak bezpieczeństwo i organy ścigania, straż pożarna, operacje poszukiwawczo-ratownicze, wojsko, kontrola jakości produkcji i wiele innych.

Jakie są dobre powody, dla których warto wybrać obrazowanie termiczne do monitorowania bezpieczeństwa elektrycznego?

Obrazowanie termiczne to technika przechwytywania energii podczerwonej emitowanej przez obiekt. Może służyć do monitorowania temperatury urządzeń elektrycznych i wykrywania pożarów.

Obrazowanie termiczne może pomóc w wykryciu gorących punktów w sprzęcie elektrycznym, które w innym przypadku mogłyby nie być widoczne dla ludzkiego oka. Najczęstszym przypadkiem użycia termowizji jest monitorowanie pożaru. Obejmuje to monitorowanie pożarów na obszarach zalesionych, polach naftowych i gazociągach.

Obrazowanie termiczne może być również wykorzystywane do celów zapobiegawczych, takich jak wykrywanie gorących punktów w sprzęcie elektrycznym lub wykrywanie wilgoci na kablach, która może prowadzić do potencjalnego zagrożenia pożarowego.

Jak korzystać z obrazowania termicznego, aby wykryć problemy elektryczne i zachować bezpieczeństwo?

Obrazowanie termiczne to technika wykrywania ciepła. Znajduje zastosowanie w wielu branżach, takich jak budownictwo, inspekcja budynków czy bezpieczeństwo elektryczne. Ta technika istnieje od ponad 100 lat, ale dopiero pod koniec XX wieku stała się powszechnie dostępna. Kamery termowizyjne są obecnie wykorzystywane w wielu dziedzinach pracy, w tym w egzekwowaniu prawa, straży pożarnej i diagnostyce medycznej.

Kamery termowizyjne stały się również powszechnym narzędziem dla elektryków. Używają ich do wyszukiwania problemów z okablowaniem i problemów z przegrzewaniem, które mogą nie być widoczne gołym okiem lub innym standardowym sprzętem diagnostycznym.

Wygoda obrazowania termicznego

Badania termowizyjne instalacji elektrycznej to proces, który pozwala nam widzieć przedmioty lub materiały na podstawie emitowanego przez nie ciepła. Działa poprzez robienie zdjęć w podczerwieni, które są poza naszym widmem widzialnym. Obrazowanie termowizyjne jest wykorzystywane w wielu różnych gałęziach przemysłu. Na przykład może być używany do wykrywania obszarów o dużej utracie ciepła w budynkach i znajdowania usterek elektrycznych w sprzęcie elektrycznym.

Obrazowanie termiczne: term-os.pl